Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 172/2004Usnesení NS ze dne 21.01.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:20.ND.172.2004.1

přidejte vlastní popisek

20 Nd 172/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci navrhovatelky Thrall Vagonka Studénka, a. s., se sídlem ve Studénce, Butovická 317, zastoupené Mgr. Barborou Rovenskou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Mělnická 13, proti odpůrkyním 1) RNDr. S. U. a 2) N. Š., bytem tamtéž, o věcné příslušnosti, takto:

K projednání a rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření ve věci vedené pod sp. zn. 5 Nc 102/2004 je věcně příslušný krajský soud.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedený soud předložil Nejvyššímu soudu spis s tím, že není věcně příslušný k projednání a rozhodnutí o návrhu ze dne 20. 8. 2004, kterým se navrhovatelka domáhá, aby bylo nařízeno předběžné opatření (§ 104a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“). Věc, jíž se navrhované předběžné opatření týká, byla pravomocně skončena; jelikož navrhovatelka podala proti rozhodnutí odvolacího soudu dovolání, je podle krajského soudu věcně příslušný Nejvyšší soud.

Navrhovatelka podáním ze dne 3. 9. 2004 s postupem krajského soudu nesouhlasí; při nedostatku jiné úpravy má zato, že z ustanovení § 9 odst. 3 písm. o/ o.s.ř. (o obchodní věc tohoto druhu šlo ve věci, která byla u Krajského soudu v Ostravě vedena pod sp. zn. 23 C 504/94) vyplývá věcná příslušnost krajského soudu jako soudu prvního stupně k rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření.

S názorem, že Krajský soud v Ostravě není věcně příslušný, souhlasit nelze.

Z obsahu spisu se podává, že Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 17. 3. 2004, sp. zn. 1 Co 160/2003, potvrdil rozsudek ze dne 16. 9. 2003, sp. zn. 23 C 504/94, kterým Krajský soud v Ostravě žalovanou (navrhovatelku) zavázal k úhradě 1.538.452,20 Kč s příslušenstvím žalobkyním (odpůrkyním) jako dědičkám zůstavitele Mgr. J. Š.a v rozsahu stanoveném pravomocným rozhodnutím v řízení o vypořádání dědictví (vedeném u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 15 D 888/2004). Navrhovatelka splnila povinnost uloženou vykonatelným rozhodnutím a současně napadla rozsudek vrchního soudu dovoláním (řízení o dovolání je u Nejvyššího soudu vedeno pod sp. zn. 30 Cdo 1743/2004). Návrhem ze dne 20. 8. 2004 se domáhala, aby krajský soud předběžným opatřením zakázal odpůrkyním disponovat s částkami po 2.010.842,19 Kč, které poukázala každé z nich na označený účet, a aby uložil České spořitelně, a. s., povinnost „zamezit“ odpůrkyním s peněžními částkami nakládat, a to „do doby, než bude rozhodnuto o dovolání.“ Návrh zdůvodnila tím, že rozsudek vrchního soudu bude zřejmě zrušen, protože nároky odpůrkyň jsou pochybné, a pokud by odpůrkyně s peněžními prostředky nakládaly, mohlo by být jejich vymáhání obtížné.

Věcně příslušným k nařízení předběžného opatření je v prvním stupni okresní nebo krajský soud, který podle hledisek uvedených v § 9 odst. 1 až 3 o.s.ř. je příslušný k řízení o věci samé. Nejvyšší soud je věcně příslušný k nařízení předběžného opatření ve věcech, v nichž rozhoduje jako soud prvního stupně (viz § 9 odst. 4 o.s.ř.).

Předběžné opatření, jehož nařízení se navrhovatelka domáhá, se týká sporu vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 504/94, jehož předmětem byly nároky vycházející z ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. Protože v těchto věcech rozhodují jako soudy prvního stupně krajské soudy (§ 9 odst. 3 písm. o/ o.s.ř.), rozhodl Nejvyšší soud, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení (§ 104a odst. 2, věty třetí, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. ledna 2005

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru