Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Nd 171/2004Usnesení NS ze dne 30.11.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:20.ND.171.2004.1
Dotčené předpisy

§ 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 14 odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 16 odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Nd 171/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v právní věci žalobce D. H. proti žalované České republice – Ministerstvu vnitra ČR se sídlem v Praze 7, Nad štolou 3, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 48/2004, o námitce podjatosti soudce, takto:

JUDr. Vojtěch Brhel není vyloučen z projednávání a rozhodování odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.5.2004, sp. zn. 23 C 48/2004.

Odůvodnění:

Spolu s odvoláním vznesl žalobce námitku podjatosti soudce Vrchního soudu v Olomouci JUDr. V. B., jenž je členem senátu podle rozvrhu práce tohoto soudu příslušného k jeho projednání.

Námitku odůvodnil tím, že jmenovaný soudce rozhodoval i v jeho dalších věcech, a to nesprávně, neboť jeho rozhodnutí byla „ve valné části“ vyšším soudem rušena. Jelikož rozhoduje „ve vztahu k němu záporně“, žalobce „si nepřeje“, aby jmenovaný působil i ve věci této.

Z vyjádření JUDr. V. B. se podává, že „i při poměrné četnosti sporů vyvolaných žalobami žalobce“ nemá vůči němu „žádný výrazně negativní či naopak výrazně pozitivní vztah“, a ani mu není známa žádná skutečnost, pro kterou by měl být vyloučen z projednávání a rozhodování jeho sporů.

O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě (§ 16 odst. 1 věta první o.s.ř.); takovým soudem je v daném případě Nejvyšší soud.

Podle § 14 odst. 1 o.s.ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle § 14 odst. 4 o.s.ř. důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Žalobce soudcův vztah k věci, resp. jemu samotnému, podřaditelný ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. netvrdí; poukazuje toliko na působení JUDr. V. B. v jiných jeho věcech.

Tato okolnost – se zřetelem k citovanému ustanovení § 14 odst. 4 o.s.ř. – však způsobilá založit závěr, že soudce je z projednání věci vyloučen, není.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2004

JUDr. Vladimír Kůrka, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru