Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 98/2020Rozsudek NS ze dne 06.10.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.98.2020.1
Dotčené předpisy

§ 51 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 98/2020-9

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou E. H., narozenou dne XY, bytem XY, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zastoupené Danielou Pantoflíčkovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Plamínkové č. 1562/9, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, takto:

Rozhodnutí Vrchního soudu, registr rozvodů, Somerset House, Strand, Londýn, WC2R 1LP, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, ze dne 20. června 1974, č. 1248/1974, jímž bylo rozvedeno manželství E. H., rozené J., a M. H., uzavřené dne 6. července 1963 před oddávajícím orgánem Úřadu městské části Praha 4, zapsané tamtéž v knize manželství ve svazku 18, roč. 1963, str. 123, poř. č. 535,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Vrchní soud, registr rozvodů, Somerset House, Strand, Londýn, WC2R 1LP, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, k návrhu E. H. rozvedl manželství M. H. a E. H., rozené J.

K uznání předložený rozsudek nabyl právní moci a jeho uznání nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 6. 10. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru