Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 97/2020Rozsudek NS ze dne 20.10.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Určení otcovství
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.97.2020.1
Dotčené předpisy

§ 15 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 55 odst. 1 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 97/2020-10

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovateli a) M. B., narozeným XY, bytem XY, a b) J. S., narozeným XY, bytem XY, oběma zastoupenými Mgr. Petrem Kallou, advokátem se sídlem v Praze 6, Slavíčkova 372/2, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství, takto:

Rozhodnutí Obvodního soudu pro okres Dane, stát Wisconsin, Spojené státy americké (Circuit Court, Dane County, State of Wisconsin), ze dne 17. 7. 2020, sp. zn. 20 PA 228, pokud jím bylo určeno otcovství J. S., narozeného XY, a M. B., narozeného XY, k nezletilé AAAAA (pseudonym), narozené XY v XY, stát Wisconsin (Spojené státy americké),

se uznává,

pokud jde o určení otcovství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro okres Dane, stát Wisconsin, Spojené státy americké, rozhodnutím ze dne 17. 7. 2020, sp. zn. 20 PA 228, ke společnému návrhu M. B. a J. S. (dále rovněž „navrhovatelé“) rozhodl, že M. B. je biologický, vlastní a zákonný otec AAAAA, narozené XY, a jako zákonný otec má veškerá práva a povinnosti rodiče včetně péče o dítě, zajištění dítěte a pravomoci o dítěti rozhodovat a veškeré povinnosti ho vyživovat (srov. bod 6 rozhodnutí). J. S. je zamýšlený a zákonný otec AAAAA a jako zákonný otec má taktéž veškerá práva a povinnosti rodiče včetně péče o dítě, zajištění dítěte a pravomoci o dítěti rozhodovat a veškeré povinnosti ho vyživovat ve stejné míře jako biologický, vlastní nebo adoptivní rodič (srov. bod 7 rozhodnutí). Jakýkoli předpoklad rodičovství ze strany J. L. S. a M. E. S. byl vyvrácen (body 4. a 5. rozhodnutí). Následně byl nezletilé Ministerstvem zdravotnictví státu Wisconsin, Matričním úřadem ve Wisconsinu, vydán dne 22. 7. 2020 nový rodný list (sp. zn. 2020300107).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMPS“).

Ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníky řízení a současně bylo zjištěno, že oba navrhovatelé byli v době vydání rozhodnutí o určení rodičovství občany České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 ZMPS.

V nálezu ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16, Ústavní soud formuloval právní názor, podle něhož neuznání cizího rozhodnutí, kterým bylo určeno rodičovství k dítěti dvou osob stejného pohlaví v situaci, v níž už rodinný život byl mezi nimi fakticky i právně konstituován formou náhradního mateřství, z důvodu, že české právo neumožňuje rodičovství dvou osob stejného pohlaví, je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte chráněným čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte. V případě, že mezi osobami rodinný život, vzniklý na legální bázi, již existuje, je povinností všech orgánů veřejné moci jednat tak, aby se tento vztah mohl rozvíjet, a musí být respektovány právní záruky, které chrání vztahy dítěte a jeho rodiče.

Nejvyšší soud nenalezl žádné relevantní důvody k tomu, aby se v posuzovaném případu odchýlil od věci, v níž byl vydán citovaný nález Ústavního soudu.

Nejvyšší soud proto návrhu vyhověl a výše uvedený rozsudek uznal, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelé (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 20. 10. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru