Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 89/2020Usnesení NS ze dne 02.09.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.89.2020.1
Dotčené předpisy

§ 52 předpisu č. 91/2012 Sb. ve znění od 01.01.2014

§ 16 odst. 2 předpisu č. 91/2012 Sb. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 89/2020-12

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou A. P., narozenou XY, bytem XY, Stát Izrael, zastoupenou M. H., narozenou XY, bytem XY, takto:

I. O návrhu na uznání rozhodnutí Oblastního rabínského soudu v Tel Avivu (Stát Izrael) ze dne 3. 4. 1997, spis č. 013227814-25-1, o rozvodu manželství A. P., s panem S. M. G., uzavřeného dne 29. 9. 1994 v Tel Avivu, jsou příslušné rozhodovat okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Městskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 5. 8. 2020 se navrhovatelka domáhala uznání výše označeného rozhodnutí. Z obsahu spisu je zřejmé, že oba manželé byli v době jeho vydání občany Státu Izrael.

Dle ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém (dále jen „zákon č. 91/2012 Sb.“), byli-li všichni účastníci řízení v rozhodné době občany státu, o jehož rozhodnutí jde, mají pravomocná cizí rozhodnutí ve věcech uvedených v § 51 v České republice bez dalšího řízení stejné právní účinky jako pravomocná rozhodnutí českých soudů.

Podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., i v případě, že se cizí rozhodnutí uznávají bez dalšího řízení, lze je na návrh uznat zvláštním rozhodnutím; o takových návrzích však v České republice přísluší rozhodovat okresním soudům.

Nejvyšší soud, jenž není věcně příslušný k projednání předmětného návrhu, v souladu s § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodl, že jsou v dané věci příslušné rozhodovat okresní soudy.

Na základě § 104a odst. 6 o. s. ř. Nejvyšší soud rovněž rozhodl o postoupení věci Městskému soudu v Brně, který je obecným soudem navrhovatelky a je tedy dle § 16 odst. 2, věty třetí, zákona č. 91/2012 Sb. místně příslušným k projednání daného návrhu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. 9. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru