Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 86/2020Rozsudek NS ze dne 06.10.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.86.2020.1
Dotčené předpisy

§ 51 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 86/2020-11

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem R. N., narozeným dne XY, bytem XY, zastoupeným A. O., obecným zmocněncem, narozeným dne XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, takto:

Rozsudek Obvodního soudu 15. soudního obvodu okresu Palm Beach Gardens, stát Florida, Spojené státy americké, ze dne 15. března 1995, číslo soudního spisu CD-94-4016 FD, jímž bylo rozvedeno manželství R. N. a S. A. N., rozené L. F., uzavřené dne 17. srpna 1990 před oddávajícím orgánem v Palm Beach, stát Florida, Spojené státy americké,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Obvodní soud 15. soudního obvodu okresu Palm Beach Gardens, stát Florida, Spojené státy americké, rozvedl posuzované manželství, které bylo nenávratně rozvráceno. Výhradním opatrovníkem tehdy nezletilého dítěte byla ustanovena navrhovatelka S. A. N., přičemž R. N. bylo dovoleno dítě volně navštěvovat, jak bylo stanoveno v dohodě o vypořádání.

Za situace, kdy vztahy mezi manžely byly trvale rozvráceny natolik, že nelze očekávat jejich obnovení, je ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZMPS“). Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 ZMPS.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 ZMPS.

Protože cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, Nejvyšší soud návrhu vyhověl, a to ve shodě s návrhem Nejvyššího státního zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 6. 10. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru