Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 83/2020Usnesení NS ze dne 03.11.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Vady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.83.2020.1
Dotčené předpisy

§ 43 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 83/2020-8

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem V. N., narozeným dne XY, bytem XY, Spolková republika Německo, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

I. Návrh na uznání rozsudku Okresního soudu Cham, Spolková republika Německo, ze dne 2. 4. 2003, pravomocného dne 27. 5. 2003, sp. zn. 001 F 00641/02, jímž bylo rozvedeno manželství V. N. a K. N., rozené F., se odmítá.

II. Navrhovateli se vrací soudní poplatek za návrh na uznání cizího rozhodnutí ve výši 2.000 Kč.

O důvodnění:

Dne 23. 7. 2020 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh navrhovatele na uznání rozsudku Okresního soudu Cham, Spolková republika Německo, ze dne 2. 4. 2003, pravomocného dne 27. 5. 2003, sp. zn. 001 F 00641/02, o rozvodu jeho manželství s K. N., rozenou F.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 4. 8. 2020, č. j. 20 Ncu 83/2020-3, byl navrhovatel vyzván, aby ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení zaplatil soudní poplatek z návrhu na uznání cizího rozhodnutí, doplnil svůj návrh na uznání výše uvedeného rozhodnutí předložením jeho originálu (případně ověřené kopie), který bude opatřen apostilou a úředním překladem do českého jazyka, a předložením oddacího listu o uzavření manželství s K. N., s poučením, že nebude-li návrh na uznání cizího rozhodnutí ve stanovené lhůtě doplněn, Nejvyšší soud jej odmítne. Toto usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 17. 8. 2020.

Jelikož návrh na uznání cizího rozhodnutí nebyl ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) řádně dle výzvy doplněn (o prodloužení lhůty navrhovatel nepožádal) a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud jej v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl.

Navrhovatel však k výzvě uhradil na účet Nejvyššího soudu soudní poplatek ve výši 2.000 Kč. Jelikož došlo k odmítnutí návrhu v řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku. Soudní poplatek bude navrhovateli k jeho žádosti vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 11. 2020

JUDr. Karel Svoboda Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru