Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 78/2020Usnesení NS ze dne 15.12.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.78.2020.1
Dotčené předpisy

§ 43 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 78/2020-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou, ve věci navrhovatelky R. R., narozené dne XY, bytem XY, o uznání cizího rozhodnutí, takto:

I. Návrh na uznání manželství navrhovatelky a M. A. F. podle rozhodnutí vydaného soudem Herne – 44623, Spolková republika Německo, se odmítá.

II. Navrhovatelce se vrací soudní poplatek za návrh na uznání cizího rozhodnutí ve výši 2 000 Kč. Soudní poplatek bude vrácen Nejvyšším soudem po právní moci tohoto usnesení.

O důvodnění:

Navrhovatelka se návrhem ze dne 2. července 2020 podaným k Nejvyššímu soudu domáhala uznání rozvodu manželství navrhovatelky uzavřeného s A. F. podle rozhodnutí vydaného soudem Herne – 44623, Spolková republika Německo.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 21. července 2020, č. j. 20 Ncu 78/2020-5, byla navrhovatelka mimo jiné vyzvána, aby ve lhůtě 2 měsíců od jeho doručení doplnila svůj návrh doložením svého státní občanství České republiky k datu vydání rozhodnutí o rozvodu, tj. ke dni 15. srpna 2001, a to předložením:

a) osvědčení o státním občanství České republiky ke dni 15. srpna 2001

b) občanského průkazu či cestovního pasu platného ke dni 15. srpna 2001

Jelikož návrh nebyl ve stanovené lhůtě doplněn a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud návrh v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Navrhovatelka při podání návrhu uhradila soudní poplatek ve výši 2 000 Kč. Jelikož došlo k odmítnutí návrhu v řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 12. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru