Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 73/2020Rozsudek NS ze dne 24.08.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.73.2020.1
Dotčené předpisy

§ 51 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 15 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 73/2020-9

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou Š. E., narozenou XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

Rozsudek Obvodního soudu 16. soudního obvodu pro okres Monroe, oddělení rodinného práva, stát Florida, Spojené státy americké, ze dne 24. 11. 2014, sp. zn. 14-DR-991-K, jímž bylo rozvedeno manželství R. A. E. a Š. E., rozené M., uzavřené dne 17. 7. 2006 před oddávajícím orgánem města Key West, stát Florida, Spojené státy americké, zapsané i v knize manželství matričního úřadu – Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, ve svazku ZM/X/3, roč. 2020, str. 182, poř. č. 134,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Obvodní soud 16. soudního obvodu pro okres Monroe, oddělení rodinného práva, stát Florida, Spojené státy americké ve zjednodušeném řízení rozvedl manželství navrhovatelky a R. A. E., které bylo bezdětné, když zjistil, že manželské soužití mezi účastníky je rozvrácené a nebyly shledány předpoklady pro jeho obnovení.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedené rozhodnutí cizího orgánu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím orgánem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, dále jen „ZMPS“).

Uznání předloženého rozhodnutí cizího orgánu nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 ZMPS.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a současně bylo zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 ZMPS.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 24. 8. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru