Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 7/2021Rozsudek NS ze dne 02.03.2021

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.NCU.7.2021.1
Dotčené předpisy

§ 15 předpisu č. 89/2012 Sb.

§ 51 předpisu č. 89/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 7/2021-8

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou M. F., narozenou dne XY, bytem XY, Spojené státy Americké, zastoupenou Z. S., narozeným dne XY, bytem XY, obecným zmocněncem, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, takto:

Rozhodnutí Vrchního soudu státu Kalifornie, okres Los Angeles, stát Kalifornie, Spojené státy americké, ze dne 28. března 2017, číslo případu BD646448, jímž bylo rozvedeno manželství B. A. F. a M. F. (rozené S.), uzavřené dne 7. března 2015 před oddávajícím orgánem Los Angeles, stát Kalifornie, Spojené státy americké, zapsané i ve Zvláštní matrice Úřadu městské části města Brna, Brno-střed ve svazku ZM/VII/6, ročníku 2019, na straně 159, pod pořadovým číslem 83,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Vrchní soud státu Kalifornie, okres Los Angeles, stát Kalifornie, Spojené státy americké, rozvedl posuzované manželství, z něhož se nenarodily žádné děti. Za situace, kdy vznikly neslučitelné rozdíly a bylo přáním obou manželů manželství ukončit a trvale žít odděleně, je ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZMPS“). Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 ZMPS.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 ZMPS.

Protože cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, Nejvyšší soud návrhu vyhověl, a to ve shodě s návrhem Nejvyššího státního zastupitelství při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 2. 3. 2021

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru