Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 65/2020Rozsudek NS ze dne 20.10.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.65.2020.1
Dotčené předpisy

§ 15 předpisu č. 89/2021 Sb.

§ 51 předpisu č. 89/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 65/2020-6

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly o návrhu na uznání cizího rozhodnutí, podaném navrhovatelkou L. V., narozenou XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

Rozsudek Australského federálního obvodního soudu (Federal Circuit Court of Australia) v Dandenongu, Australské společenství, ze dne 23. 5. 2018, sp. zn. (P)DGC687/2018, pravomocný dne 24. 6. 2018, jímž bylo rozvedeno manželství A. K. a L. V., rozené G., uzavřené dne 22. 10. 2004 v Brně a zapsané v knize manželství matričního úřadu - Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, okres Brno-město, ve svazku I/5, roč. 2004, strana 283, poř. č. 681,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Australský federální obvodní soud v Dandenongu (Australské společenství) k návrhu manžela navrhovatelky rozvedl jejich manželství, které bylo bezdětné, když zjistil, že manželé se vzájemně odcizili a nebyly shledány předpoklady pro obnovení společného soužití. Rozhodnutí o rozvodu nabylo účinnosti ke dni 24. 6. 2018.

Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 20. 10. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru