Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 59/2020Usnesení NS ze dne 25.08.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Vady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.59.2020.1
Dotčené předpisy

§ 43 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 59/2020-7

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem O. A. H., narozeným dne XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

I. Návrh na uznání rozsudku Vyššího soudu Kalifornie, okres Ventura, Spojené státy americké, ze dne 10. 8. 2001, sp. zn. SD021613, jímž bylo rozvedeno manželství O. A. H. a M. H., rozené Z., se odmítá.

II. Navrhovateli se vrací soudní poplatek za návrh na uznání cizího rozhodnutí ve výši 2.000 Kč.

O důvodnění:

Dne 22. 5. 2020 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh navrhovatele na uznání rozsudku Vyššího soudu Kalifornie, okres Ventura, Spojené státy americké, ze dne 10. 8. 2001, sp. zn. SD021613, o rozvodu jeho manželství s M. H., rozenou Z.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 2. 6. 2020, č. j. 20 Ncu 59/2020-3, byl navrhovatel vyzván, aby ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení doplnil svůj návrh na uznání výše uvedeného rozhodnutí předložením jeho originálu (případně ověřené kopie), který bude opatřen apostilou a úředním překladem do českého jazyka, s poučením, že nebude-li návrh na uznání cizího rozhodnutí ve stanovené lhůtě doplněn, Nejvyšší soud jej odmítne. Toto usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 11. 6. 2020.

Jelikož návrh na uznání cizího rozhodnutí nebyl ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) řádně dle výzvy doplněn (o prodloužení lhůty navrhovatel nepožádal) a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud jej v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl. Navrhovatel může podat návrh kdykoliv znovu, jakmile bude moci doložit apostilu.

Navrhovatel při podání návrhu uhradil kolkovými známkami soudní poplatek ve výši 2.000 Kč. Jelikož došlo k odmítnutí návrhu v řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku. Soudní poplatek bude navrhovateli k jeho žádosti vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 8. 2020

JUDr. Karel Svoboda Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru