Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 57/2020Rozsudek NS ze dne 20.01.2021

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.NCU.57.2020.1
Dotčené předpisy

§ 15 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 51 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 57/2020-24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem V. K., narozeným XY, bytem v XY, zastoupeným JUDr. Petrem Harmachem, advokátem se sídlem v Praze, Jednořadá 1051/53, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství, takto:

Rozhodnutí Vrchního soudu v Kalifornii, okres Santa Clara, Spojené státy americké (Superior Court of California, County of Santa Clara), ze dne 9. 4. 2019, sp. zn. 18FL001443, jímž bylo rozvedeno manželství V. K. a D. I. F., uzavřené dne 1. 4. 2001 před oddávajícím orgánem státu Nevada, okres Douglas, Spojené státy americké,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Kalifornii, okres Santa Clara, Spojené státy americké (Superior Court of California, County of Santa Clara), rozsudkem ze dne 9. 4. 2019, sp. zn. 18FL001443, rozvedl manželství navrhovatele a D. I. F., které bylo bezdětné, když zjistil, že manželské soužití mezi účastníky je rozvrácené a nebyly shledány předpoklady pro jeho obnovení.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedené rozhodnutí cizího orgánu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím orgánem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, dále jen „ZMPS“).

Uznání předloženého rozhodnutí cizího orgánu nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 ZMPS.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a současně bylo zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 ZMPS.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

Tento rozsudek nabývá právní moci dnem doručení.

V Brně dne 20. 1. 2021

JUDr. Miroslava Jirmanová Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru