Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 54/2020Rozsudek NS ze dne 24.06.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.54.2020.1
Dotčené předpisy

§ 51 odst. 1,2,3 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 54/2020-13

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou D. Ch. L., narozenou XY, bytem XY, Spojené státy americké, zastoupenou obecnou zmocněnkyní P. P., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, takto:

Rozsudek Rodinného soudu, druhého obvodu se sídlem ve Wailuku, Maui, stát Hawaii, Spojené státy americké, ze dne 27. 6. 2014, číslo případu FC-D No. 14-1-0266, jímž bylo rozvedeno manželství H. A. L. S. a D. Ch. L., rozené Ch., uzavřené dne 14. 11. 2009 před oddávajícím orgánem Paia, ostrov Maui, stát Hawai, Spojené státy americké, zapsané i ve Zvláštní matrice Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, ve svazku ZM/II/46, roč. 2020, strana 189, poř. č. 53

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Rodinný soud, druhého obvodu se sídlem ve Wailuku, Maui, stát Hawaii, Spojené státy americké rozvedl posuzované manželství, z něhož se nenarodily děti, zjistil-li po provedeném řízení, že manželé se vzájemně odcizili, a neshledal-li předpoklady pro obnovení jejich společného soužití.

Za situace, kdy vztahy mezi manžely byly trvale rozvráceny natolik, že nelze očekávat jejich obnovení, je ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem zásadně vyhovujícím příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZMPS“).

K uznání předložený rozsudek nabyl podle potvrzení příslušného cizího orgánu právní moci a jeho uznání nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 ZMPS.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 ZMPS.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, Nejvyšší soud návrhu vyhověl, a to ve shodě s návrhem Nejvyššího státního zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 24. 6. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru