Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 50/2020Rozsudek NS ze dne 27.05.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.50.2020.1
Dotčené předpisy

§ 51 odst. 1,2 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 15 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 50/2020-8

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou K. A. K., narozenou dne XY, bytem XY, takto:

Rozhodnutí Okresního soudu Södertörns Tingsrätt se sídlem v Huddinge, Švédské království, ze dne 14. září 2009, č. T 10899-09, jímž bylo rozvedeno manželství N. A. a K. A. K., rozené K., uzavřené dne 20. listopadu 2002 v Bridgetown, Barbados, zapsané i v knize manželství matričního úřadu městské části města Brna, Brno-střed, ve svazku ZM/II/7, roč. 2003, str. 48, poř. č. 382,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Okresní soud Södertörns Tingsrätt se sídlem v Huddinge, Švédské království, ke společnému návrhu manželů rozvedl manželství N. A. a K. A. K., které bylo bezdětné.

K uznání předložený rozsudek nabyl právní moci a jeho uznání nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 27. 5. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru