Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 46/2020Usnesení NS ze dne 21.07.2020

HeslaVady podání
Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.46.2020.1
Dotčené předpisy

§ 43 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 46/2020-8

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou M. N., narozenou dne XY, Spolková republika Německo, takto:

Návrh na uznání rozsudku Soudu v Neapoli, Italská republika, ze dne 25. října 1976, č. 7411/76, jímž bylo rozvedeno manželství navrhovatelky a G. P., v České republice, se odmítá.

O důvodnění:

Navrhovatelka se návrhem, který byl Nejvyššímu soudu doručen dne 9. dubna 2020, domáhala uznání rozsudku Soudu v Neapoli, Italská republika, ze dne 25. října 1976, č. 7411/76, jímž bylo rozvedeno manželství navrhovatelky a G. P., v České republice.

Nejvyšší soud navrhovatelku dne 15. dubna 2020 vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy doplnila svou žádost o řádný návrh na uznání cizího rozhodnutí, který bude splňovat všechny náležitosti, k čemuž byla odkázána na internetové stránky Nejvyššího soudu.

Jelikož návrh nebyl ve stanovené lhůtě doplněn a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud návrh v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 7. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru