Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 42/2020Rozsudek NS ze dne 03.08.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.42.2020.1
Dotčené předpisy

§ 15, 51, 52 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 42/2020-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem J. K., narozeným dne XY, bytem XY, Spojené státy americké, zastoupeným D. V., narozenou dne XY, bytem XY, obecnou zmocněnkyní, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu Washingtonu pro okres King, Spojené státy americké (The Superior Court of Washington for King County), ze dne 1. května 1981, č. 813012632, jímž bylo rozvedeno manželství J. K. a S. (S.) K., rozené H., uzavřené dne 19. prosince 1971, před oddávajícím orgánem tehdejšího Městského národního výboru v Bruntále, okres Bruntál, Česká republika, zapsané tamtéž v knize manželství ve svazku 9, ročník 1971, strana 59, poř. čís. L87,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud Washingtonu pro okres King, Spojené státy americké, k návrhu S. (S.) K. rozvedl manželství J. K. a S. (S.) K., rozené H.

K uznání předložený rozsudek nabyl právní moci a jeho uznání nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 3. 8. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru