Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 39/2020Rozsudek NS ze dne 09.06.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.39.2020.1
Dotčené předpisy

§ 51 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 39/2020-9

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou L. K. F. (roz. K.), narozenou dne XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

Rozsudek Obvodního soudu 13. soudního obvodu okresu Hillsborough, oddělení pro rodinné záležitosti, státu Florida, Spojené státy americké (The Circuit Court of the Thirteenth Judicial Circuit in and for Hillsborough County, Florida, Family division), ze dne 14. 5. 2015, sp. zn. 15-DR-001614, jímž bylo rozvedeno manželství L. K. F. (roz. K.) a P. F., uzavřené dne 2. 10. 2011 před příslušným oddávajícím orgánem Hillsborough, Florida, Spojené státy americké,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Obvodní soud 13. soudního obvodu okresu Hillsborough, oddělení pro rodinné záležitosti, stát Florida (Spojené státy americké), k návrhu navrhovatelky a jejího manžela rozvedl manželství navrhovatelky a jejího manžela, které bylo bezdětné, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se vzájemně odcizili a nebyly shledány předpoklady pro obnovení společného soužití.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci dnem doručení.

V Brně dne 9. 6. 2020

JUDr. Karel Svoboda Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru