Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 37/2021Usnesení NS ze dne 23.03.2021

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Příslušnost soudu věcná
Rozvod manželství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.NCU.37.2021.1
Dotčené předpisy

§ 104a o. s. ř.

§ 16 odst. 2 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 52 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 37/2021-10

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem L. K., narozeným dne XY, bytem XY, Spolková republika Německo, adresa pro doručování: XY, takto:

I. O návrhu na uznání rozsudku Okresního soudu Bad Hersfeld, soudu pro záležitosti rodiny, Spolková republika Německo, ze dne 1. října 2003, pravomocného dne 22. listopadu 2003, sp. zn. F 597/02, o rozvodu manželství L. K. a D. K. (roz. S.) uzavřeného dne 16. března 1985 v České Kamenici, jsou příslušné rozhodovat okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v České Lípě.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 4. 3. 2021 se navrhovatel domáhal uznání shora označeného rozsudku Okresního soudu Bad Hersfeld, soudu pro záležitosti rodiny (Spolková republika Německo), ze dne 1. října 2003. V řízení bylo zjištěno, že oba manželé byli v době jeho vydání občany Spolkové republiky Německo.

Jelikož se jedná o rozhodnutí o rozvodu vydané ve Spolkové republice Německo před vstupem České republiky do Evropské unie, řídí se jeho uznání právním režimem zakotveným v zákoně č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém (dále jen „zákon č. 91/2012 Sb.“).

Dle ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb., byli-li všichni účastníci řízení v rozhodné době občany státu, o jehož rozhodnutí jde, mají pravomocná cizí rozhodnutí ve věcech uvedených v § 51 v České republice bez dalšího řízení stejné právní účinky jako pravomocná rozhodnutí českých soudů.

Podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., i v případě, že se cizí rozhodnutí uznávají bez dalšího řízení, lze je na návrh uznat zvláštním rozhodnutím; o takových návrzích však v České republice přísluší rozhodovat okresním soudům.

Nejvyšší soud, jenž není věcně příslušný k projednání předmětného návrhu, v souladu s § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodl, že jsou v dané věci příslušné rozhodovat okresní soudy.

Na základě § 104a odst. 6 o. s. ř. Nejvyšší soud rovněž rozhodl o postoupení věci Okresnímu soudu v České Lípě, který je dle posledního platného pobytu navrhovatele na území České republiky jeho obecným soudem a je tedy dle § 16 odst. 2 věty třetí zákona č. 91/2012 Sb. místně příslušným k projednání daného návrhu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 3. 2021

JUDr. Karel Svoboda Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru