Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 37/2020Rozsudek NS ze dne 21.07.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.37.2020.1
Dotčené předpisy

§ 15 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 37/2020-11

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou K. V., narozenou XY, bytem XY, zastoupenou M. Z., narozenou XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství, takto:

Rozsudek Obvodního soudu pro správní obvod města Fairfax, stát Virginie, Spojené státy americké (The Circuit Court of Fairfax County, Virginia), ze dne 13. 3. 2018, č. j. CL 2018-738, jímž bylo rozvedeno manželství K. V., rozené Z., a V. G. V. uzavřené dne 18. 4. 2013 před oddávajícím orgánem města New York, stát New York (Spojené státy americké), zapsané i v knize manželství matričního úřadu – Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, okres Brno-město, ve svazku ZM/I/25, roč. 2013, str. 127, poř. č. 261,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro správní obvod města Fairfax, stát Virginie, Spojené státy americké, k návrhu K. V. rozvedl manželství uzavřené mezi jmenovanou a V. G. V., které bylo bezdětné, když po provedeném řízení zjistil, že svazek manželský je trvale a nezvratně rozvrácen.

Vztahy mezi manžely byly natolik trvale rozvráceny, že nebylo lze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastnicí řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 21. 7. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru