Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 30/2020Usnesení NS ze dne 24.06.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.30.2020.1
Dotčené předpisy

§ 43 odst. 2 o. s. ř.

§ 10 odst. 3,5 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 30/2020-8

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou M. M., narozenou dne XY, bytem v XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

I. Návrh na uznání manželství navrhovatelky a I. A. podle oddacího listu vydaného Islámskou obcí v České republice pod č. 23/2004, se odmítá.

II. Navrhovatelce se vrací soudní poplatek za návrh na uznání cizího rozhodnutí ve výši 2 000 Kč. Soudní poplatek bude vrácen Okresním soudem v Karlových Varech.

O důvodnění:

Navrhovatelka se návrhem ze dne 20. listopadu 2019 podaným k Okresnímu soudu v Karlových Varech domáhala uznání manželství navrhovatelky a I. A. podle oddacího listu vydaného Islámskou obcí v České republice pod č. 23/2004. Okresní soud následně tuto věc vedenou u něho pod sp. zn. 10 Nc 2706/2019 předložil Nejvyššímu soudu jako soudu věcně příslušnému.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 30. března 2020, č. j. 20 Ncu 30/2020-6, byla navrhovatelka vyzvána, aby ve lhůtě 2 měsíců od jeho doručení doplnila svůj návrh předložením superlegalizovaného originálu nebo ověřené kopie rozhodnutí o uzavření manželství, úředně přeloženého do českého jazyka, s poučením, že nebude-li návrh na uznání cizího rozhodnutí ve stanovené lhůtě doplněn, Nejvyšší soud jej odmítne.

Jelikož návrh nebyl ve stanovené lhůtě doplněn a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud návrh v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Navrhovatelka při podání návrhu uhradila na pokladně Okresního soudu v Karlových Varech soudní poplatek ve výši 2 000 Kč. Jelikož došlo k odmítnutí návrhu v řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 6. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru