Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 28/2021Rozsudek NS ze dne 17.03.2021

HeslaUznání cizích rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.NCU.28.2021.1
Dotčené předpisy

§ 51, 52 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 28/2021-5

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou S. E., narozenou dne XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, takto:

Rozsudek Soudu 1. instance Karslruhe, Spolková republika Německo, ze dne 10. března 1992, č. j. 6 F 265/90, jímž bylo rozvedeno manželství K. H. E. a S. E. (rozené B.), uzavřené dne 1. června 1984 před bývalým Městským národním výborem v Trutnově, zapsané v knize manželství – oddací matrice Městského národního výboru v Trutnově ve svazku 27, roč. 1984, strana 86, pod poř. č. 106

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Soudu 1. instance Karslruhe, Spolková republika Německo, k návrhu navrhovatelky rozvedl manželství K. H. E. a S. E. (rozené B.), které bylo bezdětné.

K uznání předložený rozsudek nabyl právní moci a jeho uznání nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 17. 3. 2021

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru