Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 25/2020Usnesení NS ze dne 12.03.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.25.2020.1
Dotčené předpisy

§ 52 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 16 odst. 2 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 25/2020-9

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem J. M., narozeným XY, bytem XY, zastoupeným Mgr. Petrou Fialovou, advokátkou se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1899/112, takto:

I. návrhu na uznání rozhodnutí vydaného Vrchním soudem v Newmarketu (Superior Court of Justice Family Sourt Branch), Kanada, dne 3. 1. 2017, pod č. spisu Fc16-52298-00, o rozvodu manželství J. M., rozené D., a J. M., uzavřeného dne 9. 7. 1988 před Obvodním národním výborem v Praze 8, jsou příslušné rozhodovat okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 11. 2. 2020 se navrhovatel domáhal uznání výše označeného rozhodnutí rodinného oddělení Vrchního soudu v Newmarketu (Ontario, Kanada) ze dne 3. 1. 2017 o rozvodu manželství. Z podání vyplývá, že navrhovatel i jeho manželka byli v době vydání rozhodnutí kanadského soudu občany Kanady.

Uznání rozhodnutí se řídí právním režimem zakotveným v zákoně č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém (dále jen „zákon č. 91/2012 Sb.“).

Podle § 52 zákona č. 91/2012 Sb. byli-li všichni účastníci řízení v rozhodné době občany státu, o jehož rozhodnutí jde, mají pravomocná cizí rozhodnutí ve věcech uvedených v § 51 v České republice bez dalšího řízení stejné právní účinky jako pravomocná rozhodnutí českých soudů.

Podle § 16 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb. i v případě, že se cizí rozhodnutí uznávají bez dalšího řízení, lze je na návrh uznat zvláštním rozhodnutím. Vyslovit uznání je místně příslušný okresní soud, který je obecným soudem toho, kdo uznání navrhuje, jinak okresní soud, v jehož obvodu nastala nebo může nastat skutečnost, pro kterou má uznání význam, jestliže zákon nestanoví něco jiného.

Nejvyšší soud tedy podle § 104a odst. 4, 6 o. s. ř. rozhodl o postoupení věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1, v jehož obvodu má navrhovatel trvalý pobyt v České republice.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 3. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru