Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 24/2021Rozsudek NS ze dne 31.03.2021

HeslaRozvod manželství
Uznání cizích rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.NCU.24.2021.1
Dotčené předpisy

§ 15 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 51 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 755 o. z.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 24/2021-7

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou L. S., rozenou R., narozenou dne XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

Rozsudek Ministerstva spravedlnosti – Soudu šaría Ajman, Spojené arabské emiráty, ze dne 9. 9. 2019, číslo spisu 957/2019, jímž bylo rozvedeno manželství L. S. a I. S., uzavřené dne 22. 6. 2013 před Městským úřadem v Hluboké nad Vltavou a zapsané v knize manželství matričního úřadu Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice, ve svazku 12, ročník 2013, strana 233, pořadové číslo 85,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Ministerstvo spravedlnosti – Soud šaría Ajman, Spojené arabské emiráty, rozvedl manželství uzavřené mezi L. S., rozenou R., a I. S., které bylo bezdětné. Vztahy mezi manžely byly natolik trvale rozvráceny, že nebylo lze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek orgánu cizího státu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl orgánem cizího státu zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastnicí řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 31. 3. 2021

JUDr. Miroslava Jirmanová Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru