Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 20/2021Rozsudek NS ze dne 17.03.2021

HeslaUznání cizích rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.NCU.20.2021.1
Dotčené předpisy

§ 51 odst. 3 předpisu č. 89/2012 Sb.

§ 55 odst. 1 předpisu č. 89/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 20/2021-7

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem A. H., narozeným dne XY, bytem ve XY, zastoupeným Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem v Brně, Příkop č. 8, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství, takto:

Rozhodnutí Lidového soudu kraje Than Hoa, Vietnamská socialistická republika, ze dne 28. července 2017, č. j. 04/2017/HNGD-ST, jímž bylo určeno otcovství A. H., narozeného dne XY, k nezletilému AAAAA (pseudonym), narozenému dne XY z matky L. T. H., narozené dne XY, a k nezletilé BBBBB (pseudonym), narozené dne XY z matky L. T. H., narozené dne XY,

se uznává,

pokud jde o určení otcovství na území České republiky.

Odůvodnění:

Lidový soud kraje Than Hoa, Vietnamská socialistická republika, k návrhu A. H. a za souhlasu matky nezletilých L. T. H. rozhodl na základě výsledků testů DNA, že navrhovatel je otcem AAAAA narozeného XY a BBBBB narozené dne XY.

K uznání předložené rozhodnutí cizího soudu je v souladu s ustanovením § 776 a násl. českého občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.). Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 ve spojení s § 55 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a současně bylo zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání rozhodnutí o určení otcovství občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože tedy cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhá, vyhovuje předpokladům, které pro určení otcovství stanoví právní řád České republiky, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 17. 3. 2021

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru