Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 15/2021Rozsudek NS ze dne 31.03.2021

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.NCU.15.2021.1
Dotčené předpisy

§ 755 předpisu č. 89/2012 Sb.

§ 15 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 51 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 15/2021-9

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem I. S., narozeným XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství, takto:

Rozvodový certifikát (Certificate of Divorce) vydaný dne 27. 9. 2012 matričním úřadem pro městskou část Sung-šan, Tchaj-pej, Tchaj-wan, (Songshan District Household Registration Office, Taipei City), Čínská lidová republika, sériové číslo 00005812, jímž byl registrován rozvod manželství I. S. a J.-H. Ch., uzavřeného dne 12. 12. 2011 před příslušným oddávajícím orgánem v Tchaj-peji (Taipei), Tchaj-wan, zapsaného i v knize manželství matričního úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, okres Brno-město, ve svazku ZM/I/23, roč. 2012, str. 122, poř. č. 254,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Matriční úřad pro městskou část Sung-šan, Tchaj-pej, Tchaj-wan (Songshan District Household Registration Office, Taipei City), Čínská lidová republika, registroval rozvod manželství navrhovatele a J.-H. Ch., jež bylo uzavřeno dne 12. 12. 2011 v Tchaj-peji, Tchaj-wan. Manželství účastníků bylo bezdětné.

Ve výroku uvedená cizí veřejná listina je v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a též skutkový základ byl popsán způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, dále jen „ZMPS“).

Uznání předložené veřejné listiny, resp. cizího rozhodnutí ve smyslu § 14 ZMPS nebrání žádná z překážek uvedených v § 15 ZMPS.

Ve smyslu § 51 odst. 1 a 2 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli § 52 ZMPS.

Vzhledem k tomu, že cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 31. 3. 2021

JUDr. Miroslava Jirmanová Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru