Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 146/2020Usnesení NS ze dne 20.04.2021

HeslaUznání cizích rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.NCU.146.2020.1
Dotčené předpisy

§ 43 odst. 1,2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 146/2020-10

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., ve věci navrhovatele P. T., narozeného dne XY, bytem XY Florida, Spojené státy americké, zastoupeného I. T., narozenou dne XY, bytem XY, o uznání cizího rozhodnutí, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, takto:

I. Návrh na uznání rozhodnutí Obvodního soudu IV. soudního okrsku v Yulee a pro okres Nassau, stát Florida, Spojené státy americké, ze dne 2. července 2008, sp. zn. 08-DR-332, kterým bylo rozvedeno manželství navrhovatele a G. M. se odmítá.

II. Navrhovateli se vrací soudní poplatek za návrh na uznání cizího rozhodnutí ve výši 2 000 Kč. Soudní poplatek bude vrácen Nejvyšším soudem po právní moci tohoto usnesení.

O důvodnění:

Navrhovatel se návrhem ze dne 28. prosince 2020 podaným k Nejvyššímu soudu domáhal uznání rozvodu manželství navrhovatele uzavřeného s G. M. (rozenou M.) uzavřeného dne 26. srpna 2002 před oddávajícím orgánem Las Vegas, stát Nevada, Spojené státy americké, zapsaného i ve Zvláštní matrice v Brně ve svazku ZM/III/29, ročník 2016, strana 95, pořadové číslo 671, podle rozhodnutí vydaného Obvodním soudem IV. soudního okrsku v Yulee a pro okres Nassau, stát Florida, Spojené státy americké, ze dne 2. července 2008, sp. zn. 08-DR-332.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 13. ledna 2021, č. j. 20 Ncu 146/2020-7, byl navrhovatel vyzván, aby ve lhůtě 2 měsíců od jeho doručení doplnil svůj návrh tak, že doloží své státní občanství České republiky k datu vydání rozhodnutí o rozvodu, tj. ke dni 2. července 2008, a to předložením:

a) osvědčení o státním občanství České republiky ke dni 2. července 2008 (osvědčení vystaví krajský úřad v místě trvalého bydliště, případně posledního bydliště v České republice, v Praze Úřad městské části Praha 1), nebo

b) občanského průkazu či cestovního pasu platného ke dni 2. července 2008 (postačí prostá kopie), protože soudu byly předloženy pouze kopie občanského průkazu vydaného dne 19. února 2014 a kopie cestovního pasu platného do 26. dubna 2004, které však neosvědčují státní občanství České republiky ke dni vydání rozhodnutí o rozvodu.

Citovaným usnesením Nejvyšší soud dále vyzval navrhovatele podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, aby ve lhůtě 2 měsíců od doručení tohoto usnesení doplnil svůj návrh na uznání shora uvedeného cizího rozhodnutí zasláním uvedeného rozhodnutí opatřeného apostilou.

Navrhovatel byl rovněž poučen, že nebude-li návrh na uznání cizího rozhodnutí přes tuto výzvu ve stanovené lhůtě doplněn, Nejvyšší soud jej odmítne.

Jelikož návrh nebyl ve stanovené lhůtě doplněn a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud návrh v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Navrhovatel při podání návrhu uhradil soudní poplatek ve výši 2 000 Kč. Jelikož došlo k odmítnutí návrhu v řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 4. 2021

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru