Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 145/2020Usnesení NS ze dne 30.03.2021

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.NCU.145.2020.1
Dotčené předpisy

§ 96 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 145/2020-12

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem O. A. H., narozeným dne XY, bytem XY, o uznání cizího rozhodnutí, takto:

I. Řízení o návrhu O. A. H. na uznání rozsudku Vrchního soudu Kalifornie, okres Ventura, Spojené státy americké, ze dne 10. 8. 2001, sp. zn. SD021613, se zastavuje.

II. Navrhovateli se vrací soudní poplatek 1.000 Kč z návrhu na uznání cizího rozhodnutí.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 3. 12. 2020 se navrhovatel domáhal uznání ve výroku uvedeného rozsudku, jímž bylo rozvedeno jeho manželství s M. H., rozenou Z.

Podáním ze dne 17. 3. 2021 (doručeným Nejvyššímu soudu dne 18. 3. 2021) vzal navrhovatel svůj návrh na uznání zcela zpět.

Řízení o uznání cizího rozhodnutí na území České republiky bylo proto v důsledku zpětvzetí podaného návrhu zastaveno (§ 96 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Navrhovatel při podání návrhu uhradil v kolcích soudní poplatek ve výši 2.000 Kč. Jelikož došlo ke zpětvzetí návrhu na zahájení řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání, před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku poníženého o minimální částku 1.000 Kč. Snížený soudní poplatek bude navrhovateli vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 3. 2021

JUDr. Miroslava Jirmanová Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru