Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 134/2020Rozsudek NS ze dne 05.01.2021

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.NCU.134.2020.1
Dotčené předpisy

§ 51 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 134/2020-6

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou N. A., narozenou dne XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, takto:

Rozhodnutí 1. soudu pro rodinné záležitosti ve městě Alanya, Turecká republika, ze dne 20. listopadu 2015, č. j. 2015/1029, 2015/1420, jímž bylo rozvedeno manželství A. A. a N. A., rozené B., uzavřené dne 4. března 2009 před oddávajícím orgánem města Alanya, Turecká republika, zapsané v knize manželství matričního úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno-střed ve svazku ZM/I/23, ročník 2012, strana 114, pořadové číslo 246,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

1. soud pro rodinné záležitosti ve městě Alanya, Turecká republika, rozhodl k žádosti navrhovatelky rozsudkem ze dne 20. listopadu 2015, č. j. 2015/1029, 2015/1420, o rozvodu manželství A. A. a N. A., rozené B., uzavřeného dne 4. března 2009 před oddávajícím orgánem města Alanya, Turecká republika, zapsané v knize manželství matričního úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno-střed ve svazku ZM/I/23, ročník 2012, strana 114, pořadové číslo 246. Soud shledal, že manželství je nestabilní, manželé nemají společné děti a manžel s rozvodem souhlasí. Proti rozsudku se nikdo neodvolal, proto nabyl dne 17. prosince 2015 právní moci.

Rozhodnutí cizího orgánu je v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě ustanovením právního řádu České republiky, jak vyžaduje ustanovení § 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Rovněž uznání cizího rozhodnutí nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb., byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 5. 1. 2021

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru