Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 130/2020Usnesení NS ze dne 11.11.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Příslušnost soudu věcná
Rozvod manželství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.130.2020.1
Dotčené předpisy

§ 104a o. s. ř.

§ 16 odst. 2 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 52 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 130/2020-9

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou L. K., narozenou dne XY, bytem XY, takto:

I. O návrhu na uznání rozsudku Soudu pro střední Nizozemsko, pracoviště Utrecht, Nizozemsko, ze dne 1. října 2019, č. j. C/16/488302, číslo složky FA RK 19-5590, jímž bylo rozvedeno manželství A. K. a L. K. (dříve M., rozená K.), uzavřené dne 14. května 2016 před oddávajícím orgánem ve Voorschotenu, Nizozemsko, jsou příslušné rozhodovat okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Bruntále - pobočce v Krnově.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 10. listopadu 2020 se navrhovatelka domáhala uznání rozhodnutí Soudu pro střední Nizozemsko, pracoviště Utrecht, Nizozemsko, ze dne 1. října 2019, č. j. C/16/488302, číslo složky FA RK 19-5590, jímž bylo rozvedeno manželství A. K. a L. K. (dříve M., rozená K.), uzavřené dne 14. května 2016 před oddávajícím orgánem ve Voorschotenu, Nizozemsko.

Jelikož se jedná o rozhodnutí o rozvodu vydané v členském státě Evropské unie, řídí se jeho uznání právním režimem zakotveným v Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (dále jen „Nařízení č. 2201/2003“).

Podle čl. 21 odst. 1 Nařízení č. 2201/2003, jsou rozhodnutí vydaná v některém členském státě v jiných členských státech uznávána, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení.

Podle čl. 21 odst. 3 Nařízení č. 2201/2003 může přesto kterákoliv dotčená osoba požádat o vydání rozhodnutí o uznání nebo neuznání rozhodnutí. O takových návrzích v České republice přísluší rozhodovat okresním soudům (viz § 16 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, a Úřední věstník Evropské unie 2013/C 85/06).

Nejvyšší soud, jenž není věcně příslušný k projednání předmětného návrhu, v souladu s § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodl, že jsou v dané věci příslušné rozhodovat okresní soudy.

Na základě § 104a odst. 6 o. s. ř. Nejvyšší soud rovněž rozhodl o postoupení věci Okresnímu soudu v Bruntále - pobočce v Krnově, který je obecným soudem navrhovatelky a je tedy podle § 16 odst. 2, věty třetí, zákona č. 91/2012 Sb. místně příslušným k projednání daného návrhu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 1. 2021

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru