Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 125/2020Rozsudek NS ze dne 25.11.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.125.2020.1
Dotčené předpisy

§ 51 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 15 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 125/2020-6

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly o návrhu na uznání cizího rozhodnutí, podaném navrhovatelem C. L., narozeným XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

Rozhodnutí Lidového soudu kraje Tien Giang, Vietnamská socialistická republika, ze dne 24. 3. 2020, číslo rozhodnutí 11/2020/HNGD-ST, jímž bylo rozvedeno manželství C. L. a T. T. M. N., uzavřené dne 22. 9. 2018 před oddávajícím orgánem Obecního úřadu Loděnice, okres Beroun, zapsané v knize manželství matričního úřadu Loděnice ve svazku 2, roč. 2018, str. 64, poř. č. 22,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Lidový soud kraje Tien Giang, Vietnamská socialistická republika, k návrhu pana C. L. rozvedl manželství uzavřené mezi jmenovaným a T. T. M. N., které bylo bezdětné, když po provedeném řízení zjistil, že svazek manželský je trvale a nezvratně rozvrácen.

Vztahy mezi manžely byly natolik trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedené rozhodnutí cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 25. 11. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru