Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 122/2020Rozsudek NS ze dne 11.11.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.122.2020.1
Dotčené předpisy

§ 51 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 122/2020-6

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou S. M., narozenou dne XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu Ontario, Rodinného soudu Waterloo Region, Kitchener, stát Ontario, Kanada, ze dne 28. srpna 2020, číslo případu FC-20-00055711-0000, jímž bylo rozvedeno manželství J. M. a S. M. (rozené K.), uzavřené dne 3. června 1989 před oddávajícím orgánem Městské části Praha 1 a zapsané v knize manželství Úřadu městské části Praha 1, svazek I/73, ročník 1989, strana 124, pořadové číslo 394,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Rozsudkem Nejvyššího soudu Ontario, Rodinného soudu Waterloo Region, Kanada, ze dne 28. srpna 2020, číslo případu FC-20-00055711-0000, bylo rozvedeno manželství J. M. a S. M. (rozené K.), uzavřené dne 3. června 1989 před oddávajícím orgánem Městské části Praha 1. Manželé spolu nemají neplnoleté děti. K uznání předloženého rozhodnutí nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 11. 11. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru