Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 121/2020Usnesení NS ze dne 01.12.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.121.2020.1
Dotčené předpisy

§ 51 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 15 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 121/2020-8

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou M. C., narozenou XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství, takto:

Rozhodnutí Obvodního soudu pro okres Baldwin, stát Alabama, Spojené státy americké (Circuit Court, Baldwin County, Alabama), ze dne 29. 11. 2005, sp. zn. DR-2005-1216, jímž bylo rozvedeno manželství M. C. a J. D. C., uzavřené dne 23. 10. 2000 před oddávajícím orgánem Bay Minette, stát Alabama, Spojené státy americké, zapsané i v knize manželství matričního úřadu - Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, ve svazku ZM/V/14, roč. 2005, strana 96, poř. č. 101,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro okres Baldwin, stát Alabama, Spojené státy americké (Circuit Court, Baldwin County, Alabama), konečným rozsudkem ze dne 29. 11. 2005, rozvedl manželství navrhovatelky a J. D. C., které bylo bezdětné, když zjistil, že manželské soužití mezi účastníky je rozvrácené a nebyly shledány předpoklady pro jeho obnovení.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedené rozhodnutí cizího orgánu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím orgánem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, dále jen „ZMPS“).

Uznání předloženého rozhodnutí cizího orgánu nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 ZMPS.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a současně bylo zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 ZMPS.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 1. 12. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru