Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 120/2020Rozsudek NS ze dne 01.04.2021

HeslaUznání cizích rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.NCU.120.2020.1
Dotčené předpisy

§ 51 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 120/2020-31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Aleše Zezuly a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou S. J., narozenou XY, bytem XY, stát Havaj, Spojené státy americké, zastoupenou obecnou zmocněnkyní A. Š., narozenou XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, takto:

Rozsudek Okresního soudu pro oblast Ramsey, se sídlem v Saint Paul, stát Minnesota, Spojené státy americké, ze dne 25. března 2010, sp. zn. 62-FA-08-2627, jímž bylo rozvedeno manželství P. J. a S. J., rozené O., uzavřené dne 14. května 1988 před oddávajícím orgánem Magistrátu města Opavy, zapsané v knize manželství matričního úřadu Opava ve svazku 30, ročník 1988, strana 117, poř. č. 159,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Okresní soud pro oblast Ramsey, se sídlem v Saint Paul, stát Minnesota, Spojené státy americké, k návrhu manžela rozvedl posuzované manželství, zjistil-li po provedeném řízení, že manželé se vzájemně odcizili, a neshledal-li předpoklady pro obnovení jejich společného soužití. Soud dále rozhodl o poměrech společné dcery manželů AAAAA (pseudonym), narozené XY, tak, že oběma rodičům udělil „společnou zákonnou péči“, přičemž matce svěřil „výhradní fyzické opatrovnictví“ nezletilé.

Za situace, kdy vztahy mezi manžely byly trvale rozvráceny natolik, že nelze očekávat jejich obnovení, je ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem zásadně vyhovujícím příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZMPS“).

K uznání předložený rozsudek nabyl podle potvrzení příslušného cizího orgánu právní moci a jeho uznání nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 ZMPS.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že manžel navrhovatelky byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 ZMPS.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, koresponduje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, Nejvyšší soud návrhu vyhověl, a to ve shodě s návrhem Nejvyššího státního zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 1. 4. 2021

JUDr. Aleš Zezula

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru