Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 116/2020Rozsudek NS ze dne 18.11.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.116.2020.1
Dotčené předpisy

§ 51 odst. 1,2 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 52 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 116/2020-17

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Aleše Zezuly a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem J. J., narozeným XY, bytem v XY, zastoupeným obecnou zmocněnkyní J. S., narozenou XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, takto:

Rozsudek Vrchního soudu okresu Gwinnett, stát Georgia, Spojené státy americké (The Superior Court of Gwinnett Country, State of Georgia), ze dne 1. 2. 2018, sp. zn. 17-A-11770-1, jímž bylo rozvedeno manželství J. J. a A. N. D. L. G., rozené D. L. G., uzavřené dne 28. 9. 2016 před příslušným oddávajícím orgánem města Decatur, okres Dekalb, stát Georgia (Spojené státy americké),

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Vrchní soud okresu Gwinnett, stát Georgia (Spojené státy americké), k návrhu (žalobě) manželky A. N. D. L. G. rozvedl posuzované bezdětné manželství, zjistil-li po provedeném řízení, že manželé se vzájemně odcizili, a neshledal-li předpoklady pro obnovení jejich společného soužití.

Za situace, kdy vztahy mezi manžely byly trvale rozvráceny natolik, že nelze očekávat jejich obnovení, je ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem zásadně vyhovujícím příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZMPS“).

K uznání předložený rozsudek nabyl podle potvrzení příslušného cizího orgánu právní moci a jeho uznání nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 ZMPS.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 ZMPS.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, Nejvyšší soud návrhu vyhověl, a to ve shodě s návrhem Nejvyššího státního zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 18. 11. 2020

JUDr. Aleš Zezula

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru