Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 113/2020Rozsudek NS ze dne 20.10.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.113.2020.1
Dotčené předpisy

§ 51 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 15 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 113/2020-8

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly o návrhu na uznání cizího rozhodnutí, podaném navrhovatelkou A. N., narozenou XY, bytem XY, zastoupenou Mgr. Lucií Slavíkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Klimentská 1207/10, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

Rozsudek Vrchního soudu státu Washington, okres King, Spojené státy americké (Superior Court of Washington, County of King), ze dne 17. 8. 2018, sp. zn. 18-3-01114-4 SEA, jímž bylo rozvedeno manželství A. N. a A. N., rozené J., uzavřené dne 28. 6. 2003 v Praze 2, zapsané v knize manželství (oddací matrice) Úřadu městské části Praha 2, ve svazku 5, ročník 2003, str. 218, poř. č. 321,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Vrchní soud státu Washington, okres King (Spojené státy americké), k návrhu A. N. rozvedl jejich manželství, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se vzájemně odcizili a nebyly shledány předpoklady pro obnovení společného soužití. Nezletilý syn AAAAA (pseudonym) a nezletilá dcera BBBBB (Pseudonym) jsou dle schválené dohody rodičů v péči matky a od dosažení dohodou stanoveného věku v péči otce.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 20. 10. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru