Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 105/2020Rozsudek NS ze dne 27.10.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.105.2020.1
Dotčené předpisy

§ 51 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 15 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 105/2020-23

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou H. K., narozenou XY, bytem XY, Spojené státy americké, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství, takto:

Rozsudek Obvodního soudu devatenáctého soudního okrsku, okres Lake, Illinois, Spojené státy americké (The Circuit Court of the Nineteenth Judicial Circuit, Lake County, Illinois), ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 17 OP 657, 17 D 752, jímž bylo rozvedeno manželství H. K., rozené H., a M. R., uzavřené dne 14. 12. 2008 před příslušným oddávajícím orgánem v Libertyville, Illinois, Spojené státy americké, zapsané i v knize manželství matričního úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, okres Brno-město, ve svazku ZM/IV/49, roč. 2020, str. 35, poř. č. 93,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Obvodní soud devatenáctého soudního okrsku, okres Lake, Illinois, Spojené státy americké, k žádosti navrhovatelky rozvedl manželství navrhovatelky a M. R. poté, co v provedeném řízení zjistil, že účastníkům se v manželství nenarodily žádné děti ani jimi nebyly žádné děti adoptovány a v důsledku neslučitelných rozdílů došlo k nenapravitelnému rozpadu manželství.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, dále jen „ZMPS“).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v § 15 ZMPS.

Ve smyslu § 51 odst. 1, 2 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že M. R. byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 ZMPS.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 27. 10. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru