Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 102/2020Rozsudek NS ze dne 03.11.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.102.2020.1
Dotčené předpisy

§ 15, 51 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 102/2020-19

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem J. M., narozeným dne XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Miroslavem Zemanem, advokátem se sídlem ve Vraňanech č. 233, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, takto:

Rozhodnutí Výboru pro občanské záležitosti Něvského okresu v Petrohradě, Ruská federace, ze dne 3. července 2020, č. j. 130209780001200799009, jímž bylo rozvedeno manželství J. M. a N. G. S., rozené S., uzavřené dne 31. srpna 2016 před oddávajícím orgánem v Petrohradě, Ruská federace, zapsané i v knize manželství Zvláštní matriky Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, ve svazku ZM/IV/43, roč. 2017, str. 243, poř. č. 73,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Rozhodnutím Výboru pro občanské záležitosti Něvského okresu v Petrohradě, Ruská federace, ze dne 3. července 2020, č. j. 130209780001200799009, bylo na základě společné žádosti obou manželů rozvedeno manželství J. M. a N. G. S. Manželé spolu nemají neplnoleté děti.

K uznání předloženého rozhodnutí nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 3. 11. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru