Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 100/2020Rozsudek NS ze dne 04.11.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.100.2020.1
Dotčené předpisy

§ 15 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 51 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 100/2020-10

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly o návrhu na uznání cizího rozhodnutí, podaném navrhovatelem Z. M., narozeným XY, bytem XY, Spolková republika Německo, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství, takto:

Rozsudek Okresního soudu v Regensburgu, Spolková republika Německo (Amtsgericht Regensburg – Familiengericht), ze dne 5. 9. 1990, sp. zn. 3 F 0577/90, jímž bylo rozvedeno manželství Z. M. a J. M., rozené N., uzavřené dne 23. 9. 1986 před oddávajícím orgánem ve Vatikánu (Městský stát Vatikán), zapsané tamtéž v registru sňatků č. IV, ročník 1986, dokument č. 94, příloha č. 1,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Okresní soud v Regensburgu (Spolková republika Německo), k návrhu manželky navrhovatele rozvedl jejich manželství, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se vzájemně odcizili a nebyly shledány předpoklady pro obnovení společného soužití. Dcera AAAAA (pseudonym), v době rozvodu nezletilá, byla svěřena do péče matky.

Vztahy mezi manžely byly tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

K uznání předložený rozsudek nabyl dle potvrzení příslušného cizího orgánu právní moci a jeho uznání nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 4. 11. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru