Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 10/2021Rozsudek NS ze dne 16.03.2021

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.NCU.10.2021.1
Dotčené předpisy

§ 51 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 15 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 10/2021-7

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou V. K., narozenou XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

Rozsudek Rodinného soudu ve Wellingtonu, Nový Zéland, ze dne 15. 11. 2020, FAM-2020-095-006170, jímž bylo rozvedeno manželství V. K. a R. W. K., uzavřené dne 17. 11. 2009 před oddávajícím orgánem v Precipice Hill, Glenorchy, Nový Zéland,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Rodinný soud ve Wellingtonu, Nový Zéland, rozvedl manželství uzavřené mezi V. K. a R. W. K., které bylo bezdětné. Vztahy mezi manžely byly natolik trvale rozvráceny, že nebylo lze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastnicí řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 16. 3. 2021

JUDr. Miroslava Jirmanová Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru