Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Ncu 1/2021Rozsudek NS ze dne 24.02.2021

HeslaUznání cizích rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.NCU.1.2021.1
Dotčené předpisy

§ 794 o. z.

§ 51 odst. 3 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Ncu 1/2021-6

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Aleše Zezuly a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovateli A. B., narozeným dne XY, bytem XY, a C. P. F., narozenou dne XY, bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, takto:

Rozhodnutí Obvodního soudu pro osmnáctý soudní obvod, okres Seminola, stát Florida, Spojené státy americké (The Circuit Court in and for the Eighteenth Judicial Circuit, Seminole County, Florida), ze dne 13. 12. 2019, sp. zn. 19-DR-004669-050L, pokud jím bylo určeno rodičovství C. P. F., narozené XY, k nezletilému AAAAA (pseudonym), narozenému XY v XY, okres XY, stát Ohio (Spojené státy Americké),

se uznává,

pokud jde o určení rodičovství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro osmnáctý soudní obvod, okres Seminola, stát Florida (Spojené státy americké), k návrhu navrhovatelů A. B. a C. P. F. rozhodl, že se „dosud nenarozené dítě“ AAAAA, jehož datum narození se předpokládá XY, prohlašuje za zákonné a genetické dítě navrhovatele a na základě souhlasu biologického otce za zákonné dítě C. P. F. Podle pokynů obsažených v bodě D tohoto rozhodnutí byl po narození nezletilého AAAAA, narozeného dne XY v XY, okres XY, stát Ohio (Spojené státy Americké), Ministerstvem zdravotnictví státu Ohio - oddělení matriky, narození, úmrtí a sňatků vystaven dne 14. 1. 2020 rodný list nezletilého (pod číslem osvědčení 134-2020-002234).

K uznání předložené rozhodnutí cizího soudu je v souladu s ustanoveními §§ 794 a násl. zákona č. 89/2001 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jež pamatují mj. na případy osvojení dítěte matkou (tj. institutu hmotného práva, který z obsahového hlediska koresponduje s náhradním rodičovstvím ve znění uznávaného rozhodnutí). Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem zásadně vyhovujícím příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 ve spojení s § 55 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, dále jen „ZMPS“).

Uznání předloženého rozhodnutí nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 ZMPS.

Ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a současně bylo zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání uznávaného rozhodnutí občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 ZMPS.

Protože cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelé domáhají, vyhovuje předpokladům, které pro určení rodičovství stanoví právní řád České republiky, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 24. 2. 2021

JUDr. Aleš Zezula

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru