Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 998/2020Usnesení NS ze dne 26.05.2020

HeslaZastavení řízení
Poplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.998.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 998/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné V. K., narozené dne XY, bytem XY, proti povinnému J. K., narozenému dne XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Milanem Šikolou, advokátem se sídlem v Brně, Metodějova č. 450/7, za účasti vydražitele CASPER PROPERTY s. r. o. se sídlem v Praze 1, Olivova č. 2096/4, identifikační číslo osoby 24675172, pro 71 404 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Miloslava Hauerlanda, Exekutorský úřad Praha 5, pod sp. zn. 027 EX 01143/03, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. května 2019, č. j. 14 Co 306/2018-379, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinný podal dovolání proti výroku II. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2019, č. j. 14 Co 306/2018-379, kterým odvolací soud potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Miloslava Hauerlanda, Exekutorský úřad Praha 5,

ze dne 6. 6. 2018, č. j. 027 EX 01143/03-318, ve znění opravného usnesení ze dne 7. 6. 2018, č. j. 027 EX 01143/03-321, kterým byl udělen vydražiteli CASPER PROPERTY s. r. o. příklep k vydraženým nemovitým věcem povinného.

Podáním dovolání povinnému vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Nejvyšší soud nato dovolatele vyzval usnesením ze dne 7. 1. 2020, sp. zn. 20 Cdo 4236/2019, k zaplacení soudního poplatku z dovolání. Dovolatel na tuto výzvu reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků, jeho žádost však byla usnesením soudního exekutora JUDr. Miloslava Hauerlanda, Exekutorský úřad Praha 5, ze dne 4. 3. 2020, č. j. 027 EX 01143/03-432, které nabylo právní moci dne 26. 3. 2020, zamítnuta. Nejvyšší soud proto dovolatele usnesením ze dne 8. 4. 2020, sp. zn. 20 Cdo 998/2020, opětovně vyzval k zaplacení soudního poplatku z dovolání, povinný však dosud soudní poplatek z dovolání nezaplatil.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2019, č. j. 14 Co 306/2018-379, podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost zaniká (§ 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 5. 2020

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru