Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 994/2018Usnesení NS ze dne 03.05.2018

HeslaDovolání
Exekuce
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.994.2018.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 994/2018-350

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem v Praze, Klimentská č. 1216/46, identifikační číslo osoby 61860069, zastoupené JUDr. Jaroslavem Beránkem, advokátem se sídlem v Pardubicích, Pernštýnské náměstí č. 80, proti povinnému A. M., L., zastoupenému Mgr. Hanou Zabadalovou, advokátkou se sídlem v Hodoníně, Vrchlického č. 2541/19, pro 90 950 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 42 EXE 1274/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. června 2017, č. j. 12 Co 67/2016-251, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 9. června 2017, č. j. 12 Co 67/2016-251, potvrdil výrok I. usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 24. července 2015, č. j. 42 EXE 1274/2013-105, výroky II. a III. usnesení soudu prvního stupně zrušil a zastavil řízení o návrhu povinného ze dne 18. listopadu 2014 na zastavení exekuce.

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti výše uvedenému usnesení, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil, neboť dovolatel vzal podáním ze dne 24. dubna 2018 své dovolání zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 5. 2018

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru