Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 991/2003Usnesení NS ze dne 30.06.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:20.CDO.991.2003.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 991/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné Č. T. a.s., proti povinné I. T., o nařízení exekuce, pro 26.723,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 14 Nc 9215/2002, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 9. 2002, č.j. 47 Co 439/2002-15, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil podle zákona č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, exekuci na majetek povinné, a jejím provedením pověřil JUDr. I. R., soudního exekutora.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání.

Jelikož nebyla zastoupena, soud prvního stupně ji usnesením, doručeným dne 11. 4. 2003, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; poučil ji současně, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelka do dnešního dne na výzvu neodpověděla.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 o.s.ř., ve znění zákona č. 120/2004 Sb., plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 o.s.ř. dovolatelka - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení vychází ze situace, kdy povinná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu nárok, však (podle obsahu spisu) prokazatelné náklady nevznikly (§ 146 odst. 2, věta první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. června 2004

JUDr. Vladimír Kurka, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru