Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 957/2017Usnesení NS ze dne 02.05.2017

HeslaZastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.957.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 957/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph. D., v exekuční věci oprávněné Glory Daze Associated S.A., registrační číslo 584444, se sídlem v Road Town, Tortola, 33 Porter Road, P.O.Box 3169, PMB 103, Britské Panenské ostrovy, zastoupené Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem v Praze 1 – Novém Městě, Karlovo náměstí č. 671/24, proti povinnému J. Ž., H. M., D. A., pro 321.453,52 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky Mgr. Jaroslavy Schafferové, Exekutorský úřad Brno – venkov, pod sp. zn. 198 EX 649/03, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 30. října 2014, č. j. 18 Co 386/2014-86, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 10. 2014, č. j. 18 Co 386/2014-86, jímž bylo potvrzeno usnesení soudního exekutora JUDr. Roberta Pazáka, Exekutorský úřad Brno – venkov, ze dne 14. 5. 2014, č. j. 59 EX 649/03-76, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) - dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), na výzvu Nejvyššího soudu ze dne 21. 3. 2017, sp. zn. 20 Cdo 957/2017, vadu dovolání spočívající v nedostatku zastoupení advokátem neodstranil, a ze spisu současně nevyplývá, že by sám dovolatel prokázal právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.

Jelikož obligatorní zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu dovolacího soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. 5. 2017

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru