Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 945/2017Usnesení NS ze dne 08.03.2017

HeslaZastavení exekuce
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.945.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 945/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného J. S. D., B., zastoupeného JUDr. Davidem Řezníčkem, LL. M., advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, U Černé věže 66/3, proti povinné H. H., B., zastoupené JUDr. Pavlem Sokolem, advokátem se sídlem v Táboře, Nerudova 3078, pro 61 431 Kč, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 4 Nc 4195/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 11. 11. 2016, č. j. 15 Co 553/2016-423, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 12. 1. 2016, č. j. 4 Nc 4195/2007-372, kterým Okresní soud v Táboře zastavil řízení o návrhu povinné na zastavení exekuce ze dne 4. 12. 2015.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala povinná dne 16. 12. 2016 dovolání, které následně prostřednictvím svého právního zástupce podáním ze dne 13. 2. 2017 vzala zpět.

Nejvyšší soud o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.) tak, že dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. března 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru