Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 927/2017Usnesení NS ze dne 04.04.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.927.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 927/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné IFIS investiční fond, a. s., se sídlem v Praze 1, Vodičkova č. 791/41, identifikační číslo osoby 24316717, zastoupené Mgr. Markem Indrou, advokátem se sídlem v Brně, Čechyňská č. 16, proti povinnému J. N., pro 155 489,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 51 EXE 4569/2010, o dovolání soudního exekutora Exekutorského úřadu Plzeň-město Mgr. Martina Tunkla proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 29. listopadu 2016, č. j. 40 Co 613/2016-84, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Odvolací soud v záhlaví označeným usnesením změnil usnesení ze dne 7. 10. 2016, č. j. 51 EXE 4569/2010-63, ve výroku II., kterým Okresní soud v Olomouci soudnímu exekutorovi přiznal vůči oprávněné právo na zaplacení odměny ve výši 11 760,72 Kč, tak, že soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl nemá právo na náhradu nákladů exekuce.

Soudní exekutor napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť dovoláním napadeným usnesením odvolacího soudu nebylo rozhodnuto o peněžitém plnění převyšujícím 50 000 Kč, neboť náklady exekuce uvedené výše nedosahují (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 4. 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru