Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 923/2020Usnesení NS ze dne 14.04.2020

HeslaLhůty
Dovolání
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.923.2020.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 o. s. ř.

§ 240 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 2000/20


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 923/2020-171

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné České republiky – Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, nad Štolou č. 3, identifikační číslo osoby 00007064, proti povinné M. R., narozené dne XY, bytem XY, pro 3 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 21 E 11/2018, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. září 2019, č. j. 18 Co 121/2019-149, takto:

I. Dovolání povinné se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 30. září 2019, č. j. 18 Co 121/2019-149, potvrdil usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne 10. července 2019, č. j. 21 E 11/2018

-105, kterým soud prvního stupně zamítl návrh povinné zastavení výkonu rozhodnutí a zastavil řízení o návrzích povinné na odklad výkonu rozhodnutí a na zastavení výkonu rozhodnutí, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním doručeným osobně dne 24. února 2020, přičemž dovoláním napadené rozhodnutí jí bylo doručeno dne 16. prosince 2019. Dovolání tedy bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty podle § 240 odst. 1 o. s. ř.

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218a o. s. ř. jako opožděné odmítl, neboť bylo podáno po uplynutí lhůty uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., jejíž zmeškání dle ustanovení § 240 odst. 2 o. s. ř. nelze prominout.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. 4. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru