Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 920/2002Usnesení NS ze dne 27.03.2003

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2003:20.CDO.920.2002.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 920/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné G. C. M., a.s., proti povinné Š. Š., srážkami ze mzdy, pro 6.195,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soud Plzeň – město pod sp. zn. 72 E 1897/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soud v Plzni ze dne 30.11.2001, č.j. 13 Co 847/2001–12, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinné.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala povinná dovolání. Jelikož nebyla zastoupena advokátem, soud prvního stupně ji usnesením doručeným dne 11.4.2002 – mimo jiné – vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení odstranila.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. plyne, že dovolatel, je-li fyzickou osobou, musí být zastoupen advokátem (notářem), jestliže sám nemá právnické vzdělání; tímto zástupcem musí být dovolání i sepsáno. Dojde-li k zastoupení dovolatele až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění této podmínky nezbytné, aby zástupce dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním dovolatele ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Z podání dovolatelky její zastoupení nevyplývá a jiné listiny, způsobilé toto zastoupení (příp. dosažení právnického vzdělání) prokázat, ani poté předloženy nebyly.

Jestliže tedy splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatelka – navzdory příslušnému opatření soudu prvního stupně – ani dodatečně nedoložila, nezbylo než dovolací řízení zastavit.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné, která by ve smyslu těchto ustanovení měla právo na jejich náhradu, však zde prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. března 2003

JUDr. Vladimír Kurka, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru