Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 916/2017Usnesení NS ze dne 07.03.2017

HeslaDovolání
Exekuce
Přípustnost dovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.916.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243b o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 104 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 236 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 241 o. s. ř. ve zněn...

více

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 916/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Raiffeisen stavební spořitelny a.s., se sídlem v Praze 3, Koněvova č. 2747/99, identifikační číslo osoby 49241257, proti povinnému M. J., P., zastoupenému obecným zmocněncem I. T., P., pro 154 448,77 Kč s příslušenstvím, o výsledné ceně nemovité věci, o dovolání povinného proti usnesení soudního exekutora Mgr. Jana Svobody, Exekutorský úřad Olomouc, ze dne 24. října 2016, č. j. 164 EX 1/16-108, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení soudního exekutora Mgr. Jana Svobody, Exekutorský úřad Olomouc, ze dne 24. října 2016, č. j. 164 EX 1/16-108, podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil pro nedostatek funkční příslušnosti, neboť usnesení soudu prvního stupně (soudního exekutora) nelze dovoláním úspěšně napadnout.

Z ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. plyne, že dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu. Občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně (soudního exekutora) či jeho jednotlivému výroku. Nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 4, ročník 2000, pod číslem 45, či ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nad rámec uvedeného lze dodat, že dovolatel by nemohl být úspěšný ani v případě, že by svým podáním mínil podat dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 29. listopadu 2016, č. j. 40 Co 589/2016-118, kterým bylo potvrzeno dovoláním napadené usnesení soudního exekutora Mgr. Jana Svobody, Exekutorský úřad Olomouc, neboť věcnému projednání dovolání by v takovém případě bránila skutečnost, že dovolatel i přes výzvu soudního exekutora Mgr. Jana Svobody, Exekutorský úřad Olomouc, ze dne 8. 2. 2017, č. j. 164 EX 1/16-155, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 3. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru